Baranki

Przygotowania do Sakramentu Pojednania i Eucharystii dla rodzin z edukacji domowej

Istotą naszych spotkań jest wsparcie rodziców w przygotowaniu swoich dzieci do sakramentu pojednania oraz eucharystii. Jesteśmy przekonani, że rodzina stanowi punkt odniesienia i jest najlepszym miejscem wzrastania w wierze naszych dzieci.

 

 

 

Wspólnota rodzin, jaką postaramy się razem stworzyć, jest ogromnym wsparciem na tej drodze. Podczas naszych zjazdów znajdziemy czas na wspólne działania z dziećmi, modlitwę, eucharystię, dzielenie się pomysłami oraz wzajemnym doświadczeniem.

 

 

 

Jedynie samemu żyjąc wiarą, możemy ją przekazać dzieciom; dlatego też wiele czasu poświęcimy na duchową formację rodziców.

 

 

tel.: +48 33 445 45 33     e-mail: biuromms@szkolamontessori.com.pl design: Kajetan Mastela