Nasza Fundacja

Fundacja Królowej Świętej Jadwigi została założona w roku 1999 . Powstała z inicjatywy rodziców VIII Szkoły Podstawowej Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie (dzisiaj jest to Szkoła Przymierza Rodzin nr 2 w Warszawie). Intencją „grupy założycielskiej", było prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej, w której byłby realizowany pomysł na wychowanie zgodne z katolicką etyką wychowawczą, uczącą zaradności, samodzielności, myślenia, a jednocześnie, szkoły w pełni dostępną dla rodzin o różnym statusie finansowym - to znaczy, bezpłatną.

Za patronkę obraliśmy Królową Świętą Jadwigę, ponieważ w roku poprzedzającym, cała nasza szkoła, uczestniczyła w Mszy Kanonizacyjnej Królowej Jadwigi na Krakowskich Błoniach.

W roku 2001 pojawiła się możliwość (konieczność) ratowania małej szkoły w Beskidzie Żywieckim, w Koszarawie Bystrej. Podjęliśmy się tego zadania, szczególnie, że nasz statut zakłada prowadzenie nieodpłatnych szkół. Z Bożą pomocą, szkoła w Koszarawie Bystrej istnieje już szesnasty rok, od 2003 roku działa także w budynku w Krzyżówkach, od września 2012 rozpoczęło działalność gimnazjum i liceum w Koszarawie Bystrej, a także Szkoła Podstawowa w Przyłękowie.

Aktualnie Fundacja Królowej Świętej Jadwigi prowadzi nieodpłatne Szkoły Podstawowe w Koszarawie Bystrej, Krzyżówkach, Przyłękowie, Żywcu-Kolebach, Gimnazjum i Liceum w Koszarawie Bystrej. 

Stworzyliśmy Strefę Szkół Montessori Mountain Schools w ramach której powstała koncepcje współpracy z Rodzinami i uczniami z edukacji domowej. Każdego roku organizujemy warsztaty dla uczniów ED prowadzone przez naszych nauczycieli, a także wykorzystujemy także niezwykły potencjał rodziców, którzy w całej Polsce prowadzą zajęcia i spotkania. Wspieramy naszych uczniów ED kursami językowymi, konsultacjami, przygotowaniami do egzaminów zewnętrznych, spotkaniami i konsultacjami w czasie wiosennych i jesiennych zlotów, organizowanymi obozami i warsztatami letnimi. 

Organizujemy kursy i warsztaty metody Montessori dla nauczycieli i rodziców, spotkania na zajęciach pracy własnej, hospitacje, indywidualne konsultacje. Pracujemy nad programem doskonaleniem się nauczycieli w metodzie Montessori,  oglądamy pracę innych placówek. 

Organizujemy zajęcia dla Rodzin przygotowujących swoje dzieci do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej, w roku szkolnym 2017/2018 naszą opieka objętych jest około 50 rodzin. Wpieramy młodzież w przygotowaniach do sakramentu Bierzmowania. Organizujemy dni skupienia i rekolekcje dla nauczycieli i rodziców.

Od trzech lat prowadzimy Szkołę Patrzenia, wydaliśmy podręcznik do rysunku z natury dla rodziców, prowadzimy warsztaty i szkolenia dla dzieci i dorosłych. Od dwóch lat prowadzimy Warsztaty Umiejętności Wychowawczych.

Ostatnim naszą inicjatywą jest utworzenie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Katowicach Klas Montessori dla licealistów z naszej szkoły. Pomysł rozwija się bardzo dynamicznie, bazujemy w nim na pasjach i pracy uczniów i kapitale społecznym umiejętności i wiedzy współpracujących z nami osób.

 

Podstawową misją naszych szkół jest

 

„W czasie wspólnej wyprawy w świat wiedzy i ducha tworzymy miejsce w którym, dzieci, nauczyciele i rodzice wspólnie odkrywają powierzone im przez Boga dary, zdobywają odwagę i umiejętności, aby je wypełniać we współczesnym świecie z pokorą i szacunkiem wobec dokonań naszych przodków”.

siedzibA Fundacji Królowej św. Jadwigi:

Fundacja Królowej Świętej Jadwigi

  • ul. Aleja Niepodległości, nr 18, lok. PIĘTRO 6
  • Warszawa 02-653
  • NIP: 1181504258

KONTO BANKOWE

  • ING Bank Śląski
  • 06 1050 1025 1000 0023 1691 8701

Prezes Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Marcin Sawicki

Wiceprezes Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Aleksandra Sawicka

tel.: +48 33 445 45 33     e-mail: biuromms@szkolamontessori.com.pl design: Kajetan Mastela